ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 1. Організовує роботу по підготовці і проведенню засідань виконавчого комітету міської ради.
 2. Забезпечує своєчасне доведення рішень виконавчого комітету міської ради до виконавців, населення, організовує контроль за їх виконанням.
 3. Забезпечує підготовку та виконання планів роботи виконавчого комітету ради, формування планів засідань виконавчого комітету ради.
 4. Відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
 5. Очолює експертну комісію міської ради.
 6. Вносить міському голові пропозиції з питань структури та штатного розпису апарату Рава-Руської міської ради.
 7. Координує та спрямовує роботу по навчанню, підвищенню кваліфікації працівників структурних підрозділів ради та її виконавчого комітету.
 8. Координує роботу старост старостинських округів Рава-Руської міської ради з питань вчинення нотаріальних дій в населених пунктах Рава-Руської міської територіальної громади та з інших питань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків;
 9. Подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та інших питань у сфері управління персоналом.
 10. Контролює стан трудової дисципліни в апараті ради, керівників виконавчих органів ради.
 11. Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.
 12. Подає на розгляд міського голови пропозиції щодо розподілу обов’язків керівництва.
 13. Контролює розроблення зведеної номенклатури справ, формування архіву.
 14. Забезпечує організацію проведення прийому громадян керівництвом міської ради.
 15. Контролює роботу по оформленню інформаційно-роз’яснювальних матеріалів у міській раді та її виконавчих органах.
 16. Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків, розпоряджень міського голови.
 17. Здійснює контроль за  правовим, організаційним, матеріально-технічним забезпеченням діяльності міської ради.
 18. Веде особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком.
 19. Здійснює первинний розгляд вхідної кореспонденції в системі електронного документообігу та за потреби готує пректи резолюції за дорученням міського голови.
 20. Забезпечує розробку проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови) пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані підрозділи міської ради завдань і обов’язків.
 21. Забезпечує розробку та затвердження посадових інструкції працівників міської ради.
 22. Виконує інші повноваження, які можуть бути покладені на неї міською радою, міським головою або виконавчим комітетом.
 23. Спрямовує, координує і контролює роботу:
 • Загального відділу;
 • Центру надання адміністративних послуг;
 • Головних спеціалістів-юрисконсультів.