ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 1. Бере участь у підготовці та реалізації програм соціально-економічного, гуманітарного та культурного розвитку територіальної громади, цільових програм з інших питань самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства, подання їх на затвердження ради, організації їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання програм.
 2.  Контролює укладення договорів та проведення видатків з місцевого бюджету з питань, що належать до його компетенції, надає пропозиції щодо встановлення бюджетних призначень з цих напрямів.
 3. Веде листування відповідно до порядку документообігу в міській раді.
 4. Координує, контролює і спрямовує діяльність закладів освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення на території громади, організовує їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення.
 5. Здійснює контроль за організацію медичного обслуговування населення та харчування в закладах освіти та охорони здоров’я  на території громади.
 6. Забезпечує розгляд проектів та затвердження планів підприємств, які належать до комунальної власності територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням.
 7.  Розглядає та візує штатні розписи підприємств комунальної власності перед поданням на підпис міському голові.
 8.  Контролює роботу:
 • КНП «Рава-Руська лікарня» при Рава-Руській міській раді;
 • КП «Рава-Руська міська соціальна аптека».
 1. Бере участь у проектах, що фінансуються через програми міжнародного співробітництва на території України відповідно до визначених повноважень.
 2. Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків, розпоряджень міського голови.
 3. Координує та здійснює контроль за:
 • впровадженням енергосервісних договорів, систем енергоменеджменту /енергомоніторингу та інших енергоефективних заходів в закладах освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту;
 • розробкою проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови);
 • створенням необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивності праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних закладів, дитячих та молодіжних організацій;
 • умовами для розвитку культури, сприянню відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесл;
 • роботою творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, культури, роботи з молоддю, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення;
 • організацією обліку дітей дошкільного та шкільного віку; організацією роботи, щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;
 • веденням обліку дітей-сиріт, що проживають на території міської ради;
 • щорічним поновленням списків дітей дошкільного та шкільного віку, які відвідують дошкільні та шкільні заклади та проживають на території міської ради;
 • здійсненням обліку дітей з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітних сімей, що проживають на території міської ради;
 •  вирішенням, відповідно до законодавства, питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військово-службовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям;
 •  наданням, відповідно до законодавства, одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;
 •  наданням за рахунок коштів міського бюджету ритуальних послуг для поховання самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також, інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених чинним законодавством;
 • реалізацією передбачених чинним законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих, як жертв політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян.
 1. Координує і контролює підготовку та подання на затвердження ради цільових місцевих програм та подання пропозицій до цільових регіональних програм пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані структурні підрозділи міської ради завдань і обов’язків.
 2. Здійснює підготовку відповідно до розподілу обов’язків у встановленому порядку висновків і пропозицій міському голові щодо погодження, укладення або розірвання контрактів із керівником комунальних підприємств, організацій та установ.
 3. Проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані структурні підрозділи міської ради завдань і обов’язків.
 4. Веде особистий прийом громадян відповідно до затвердженого графіка.
 5. Скликає засідання виконавчого комітету у разі відсутності міського голови чи неможливості здійснення ним цієї функції.
 6. За дорученням міського голови або сесії міської ради вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.
 7. Спрямовує, координує і контролює роботу: 

- відділу соціального захисту;

- відділу освіти Рава-Руської міської ради (окрема юридична особа);

- відділу культури, туризму, молоді та спорту Рава-Руської міської ради(окрема юридична особа);

- комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Рава-Руської міської ради;

- комунального закладу «Рава-Руський молодіжний центр» Рава-Руської міської ради;

- Служби у справах дітей Рава-Руської міської ради (окрема юридична особа).