ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 1. Контролює укладення договорів та проведення видатків з місцевого бюджету з питань, що належать до його компетенції, надає пропозиції щодо встановлення бюджетних призначень з цих напрямів;
 2. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства; цільове та ефективне використання коштів міського бюджету; забезпечує згідно Бюджетного кодексу України підготовку проекту рішення про міський бюджет;
 3. Забезпечує  управління об’єктами житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності міської територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.
 4. Координує роботу щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні та інші послуги, відповідно до діючого законодавства.
 5. Веде листування відповідно до порядку документообігу в міській раді.
 6. Забезпечує розгляд проектів та затвердження планів КП «Рава-Руське будинкоуправління №2» при Рава-Руській міській раді, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснює контроль за їх виконанням; розглядає та візує штатний розпис підприємства перед поданням на підпис міському голові, контролює достовірний облік виконання кошторисів, доходів і витрат.
 7. Здійснює підготовку відповідно до розподілу обов’язків у встановленому порядку висновків і пропозицій міському голові щодо погодження, укладення або розірвання контрактів із керівником комунального підприємства.
 8. За дорученням міського голови розглядає заяви, звернення громадян.
 9. Координує роботу старост старостинських округів Рава-Руської міської ради з питань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків.
 10. Здійснює контроль за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.
 11. Здійснює контроль за станом благоустрою населених пунктів громади.
 12. Координує роботу у сфері організації будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, а також автошляхів місцевого значення.
 13. Веде особистий прийом громадян відповідно до затвердженого міським головою графіку.
 14. Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків, розпоряджень міського голови.
 15. Організовує та здійснює контроль за розробкою проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови) пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані структурні підрозділи міської ради завдань і обов’язків.
 16. Здійснює організацію роботи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організацію виконання аварійно-відновлювальних та рятувальних робіт в межах своїх повноважень;
 17. Виконує інші повноваження, які можуть бути покладені на нього міською радою, міським головою або виконавчим комітетом.
 18. Спрямовує, координує і контролює роботу: 

- фінансового відділу (окрема юридична особа);

- відділу бухгалтерського обліку;

- відділу публічних закупівель;

- відділу з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та військового обліку

- групи господарського забезпечення;

- головного спеціаліста з питань житлово-комунального господарства.

19. Контролює роботу КП «Рава-Руське будинкоуправління №2» при Рава-Руській міській раді.