ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 1. Здійснює контроль за забезпеченням реалізації державної полiтики у сферi мiстобудування та архiтектури на територiї Рава-Руської міської територіальної громади.
 2. Забезпечує контроль та координацію роботи з питань дотримання земельного законодавства, використання і охорона земель на території Рава-Руської міської територіальної громади.
 3. Координує і контролює підготовку та подання на затвердження ради цільових місцевих програм та подання пропозицій до цільових регіональних програм пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані структурні підрозділи міської ради завдань і обов’язків.
 4. Вживає заходи щодо залучення коштів підприємств незалежно від форм власності, розташованих на території громади, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на впровадження заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.
 5. Забезпечує підготовку і подання на затвердження міської ради містобудівних програм, генерального плану забудови населених пунктів громади, іншої містобудівної документації.
 6. Забезпечує підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна.
 7. Організовує проведення громадського обговорення містобудівної документації;
 8. Здійснює контроль за розміщенням зовнішньої реклами на території населених пунктів територіальної громади відповідно до наданих виконавчим комітетом дозволів на їх розміщення.
 9. Здійснює контроль за веденням обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов.
 10.  Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади, незалежно від форм власності; - організації і проведенню виставок, ярмарків, форумів, презентацій іноземних фірм і представництв в громаді.
 11. Веде листування відповідно до порядку документообігу в міській раді.
 12. Сприяє в установленому законом порядку контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної документації при плануванні та забудові територій громади, за зупиненням у випадках, передбачених законами, будівництва окремих об’єктів, яке проводиться з порушенням містобудівної документації.

Спрямовує, координує і контролює роботу:

 - відділу економіки та інвестицій;

 - відділу земельних відносин та благоустрою;

 - відділу містобудування та архітектури (окрема юридична особа).

 1. За дорученням міського голови або сесії міської ради вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.
 2. Веде особистий прийом громадян відповідно до затвердженого графіка, розглядає звернення громадян.