Обґрунтування доцільності закупівлі

  • 439

Фото без описуВідповідно до Постанови

 «Про ефективне використання державних коштів»

від 11.10.2016  № 710 зі змінами

 з метою ефективного

 та раціонального використання коштів

 

Обґрунтування доцільності закупівлі

 

Послуги з розподілу електричної енергії, у тому числі з компенсації перетікань реактивної електричної енергії («ДК 021-201565310000-8 - Розподіл електричної енергії»)  Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(переговорна процедура закупівлі ( скорочена))

 

Обґрунтування процедури закупівлі

 

Закупівля проводиться згідно до пп.3 п. 2 ч. 2, ст. 40 ЗУ "Про публічні закупівлі" :Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:

Підстава для застосування переговорної процедури закупівлі:  якщо роботи, товари чи послуги  можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у зв’язку із відсутністю конкуренції з технічних, яка є документально підтверджена (згідно до пп.3 п. 2 ч. 2, ст. 40 ЗУ « Про публічні закупівлі»)

Обґрунтування

Відсутність конкуренції з технічних причин Відповідно до ст.1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Відповідно до статті 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин. Розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 28.11.2012р. № 874р. «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій» визначено порядок складання та ведення Антимонопольним комітетом України зведеного переліку суб'єктів природних монополій з метою виконання положень Закону України «Про природні монополії». До Зведеного переліку включаються суб'єкти господарювання (юридичні особи), які виробляють (реалізують) товари на ринках, що перебувають у стані природної монополії та включені до реєстрів суб’єктів природних монополій у відповідних сферах органами, що здійснюють державне регулювання у сфері природних монополій. 23.11.2018р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг прийнято рішення про видачу ПРАТ «Львівобленерго» ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, яка набуває чинності з 01 січня 2019р. згідно з постановою НКРЕКП від 23.11.2018р. № 1479. Відтак на ПРАТ «Львівобленерго» покладається функція Оператора системи розподілу в межах території Львівської області та належних Товариству електричних мереж. Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго» входить до числа підприємств, які зазначені у зведеному переліку суб'єктів природних монополій (https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodnih-monopolij), що розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України, та в Реєстрі суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері енергетики (https://www.nerc.gov.ua/reyestri-nkrekp/reyestri-subyektiv-prirodnih-monopolij-nkrekp), що формується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, що опублікований на офіційному веб-сайті НКРЕКП. Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго» є суб’єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність на ринку розподілу електричної енергії у Львівській області та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаному ринку на території Львівської області відповідно до Постанови НКРЕКП від 23.11.2018 № 1479. Відповідно до наведеного, закупівлю даного/ї товару (послуги) може бути запропоновано лише певному надавачу послуг, що у свою чергу означає відсутність конкуренції на відповідному ринку. На підставі викладеного, оскільки послуги з розподілу електричної енергії , в тому числі послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії може бути запропоновано лише ПРАТ «Львівобленерго» Замовник для здійснення закупівлі послуги з розподілу електричної енергії, відповідно до положень статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» повинен застосувати переговорну процедуру закупівлі на підставі абзацу 3 пункту 2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (із змінами), якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків, а саме відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 1. Зведений перелік природних монополій (№ 68; ст.14 документу). 2. Реєстр суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері енергетики (№ 68; ст.5 документу).

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Рава-Руська міська рада Львівського району Львівської області, Адреса: 80316, Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська , вул. Я. Мудрого,3.ЄДРПОУ : 04056256

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з розподілу електричної енергії, у тому числі з компенсації перетікань реактивної електричної енергії ДК 021:2015: 65310000-9 — Розподіл електричної енергії

 

3. Ідентифікатор закупівлі (Переговорна процедура (скорочена)): https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-005254-a

 

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 420 100,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) 2022 р.  Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275. При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з Розрахунок Споживача з Оператором системи здійснюється у грошовій формі за чинними тарифами, які встановлюються відповідно до положень нормативно-правових документів НКРЕКП, згідно з договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. Тариф (ціна) за послуги з розподілу електричної енергії на ринку електричної енергії затверджується Регулятором та розміщується на офіційному сайті Оператора системи. Розрахунковим місяцем (періодом) вважається календарний місяць (з першого по останнє число місяця включно). Якщо укладено новий договір, перший розрахунковий період починається з дня початку розподілу електроенергії і закінчується в останній день відповідного календарного місяця. У випадку припинення дії договору розрахунковий період для останнього платежу починається з першого дня останнього календарного місяця постачання електричної енергії та закінчується в останній день постачання електричної енергії.

 

5. Нормативно-правове регулювання. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», розподіл електричної енергії- це діяльність із транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії. Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які встановлюються НКРЕКП. Відповідно до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 р. № 1470) територія провадження діяльності оператора системи розподілу визначається за місцем розташування об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електричної енергії, що перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані електричні мережі споживачів. Згідно пункту 2.1.2 ПРРЕЕ, оператор системи зобов'язаний укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи. Правовідносини, які пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії між суб’єктами ринку електричної енергії (ліцензіатами з виробництва, передачі, розподілу або постачання електричної енергії) та споживачами електричної енергії, регламентуються Законом України «Про ринок електричної енергії» та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312 (надалі – ПРРЕЕ). Пунктом 4.33. ПРРЕЕ передбачено, що споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж, що належать оператору системи, вносять плату за перетікання реактивної електричної енергії (плата за послуги, які оператор системи передачі/оператор системи розподілу або власник технологічних електричних мереж змушений надавати споживачу, якщо такий споживач експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки) на поточний рахунок оператора системи відповідно до умов договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, який може бути додатком до договору споживача про розподіл електричної енергії. Станом на сьогоднішній день, об’єкти (електроустановки) Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області приєднані до електричних мереж ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Львівобленерго»

 6. Обґрунтування обсягів закупівлі та  технічних характеристик товару. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації. Засади функціонування ринку електричної енергії України визначаються Законом України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року. Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які встановлюються НКРЕКП.

Термін постачання — з 01.01.2022 р. (або з дати укладання договору) по 31.12.2022 р.

За одиницю виміру приймається 1 послуга  з розподілу електричної енергії, у тому числі з компенсації перетікань реактивної електричної енергії у кількості 332 000, 00 кВТ, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг електричної енергії, який підлягає розподілу, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання переднього календарного року, становить 332 000,00 кВт. год на 2022р. Надавач послуг повинен забезпечити розподіл та компенсацію перетікань реактивної електричної енергії  на об’єкти замовника, які знаходиться за адресами, які наведено у таблиці 1, та підключений до місцевих розподільчих мереж відповідно до вимог Кодексу розподільчих систем, технічні та якісні характеристики якої повинні відповідати нормам чинного на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

 

7. Очікуваний розмір бюджетного призначення на 2022 рік:  420 100,00 гривень з ПДВ.

 

Перелік об’єктів, на які буде здійснюватись надання послуг з розподілу електричної енергії, у тому числі з компенсації перетікань реактивної електричної енергії

Найменування об’єкту

Адреса об’єкта

1.

об’єкт місцевої влади

м.Рава-Руська, вул. Я.Мудрого,3

2.

Вуличне освітлення

м. Р. РУСЬКА, вул. 1го Листопада

3.

Вуличне освітлення

м. Р. РУСЬКА, вул. 1го Листопада

4.

стадіон

м. Р. РУСЬКА, вул. Грушевського, 58

5.

Вуличне освітлення

м. Р. РУСЬКА, вул. 1го Листопада

6.

Вуличне освітлення

м. Р. РУСЬКА, вул. Наливайка

7.

Вуличне освітлення

м. Р. РУСЬКА, вул. Львівська

8.

Вуличне освітлення

м. Р. РУСЬКА, вул. Львівська

9.

Вуличне освітлення

м. Рава-Руська, вул. ЛИПНИК

10.

Вуличне освітлення

м. Рава-Руська, вул. 1-ГО ГРУДНЯ

11.

Сервісна зона

м. Р. РУСЬКА, вул. Автодорога Рава-Руська-Львів 66+700

12.

капличка

м. Р. РУСЬКА, вул. Грушевського

13.

зубопротензний кабінет

м. Р. РУСЬКА, вул. Я.Мудрого,3

14.

об’єкт місцевої влади

с.Липник, вул. Білути, 9

15.

контора

с. ПОТЕЛИЧ, вул. ЦЕНТРАЛЬНА, 118 Г

16.

Вуличне освітлення

с.Потелич, урочище «За магазином»

17.

Вуличне освітлення

с. ПОТЕЛИЧ, вул. ЦЕНТРАЛЬНА

18.

Вуличне освітлення

с. Зелена Гута, вул. Зелена

19.

Вуличне освітлення

с. КЛЕБАНИ, вул. Шевченка

20.

Cільська рада

с Девятир вул.Центральна,31

21.

Адмін приміщення

с Волиця вул.Шкільна,30

22

Сільська рада

с Нова Кам янка вул.Лесі Українки,2

23

Вуличне освітлення

с Нова Кам янка вулю.Лесі Українки,2

24

Вуличне освітлення

с Березина вул.Березина

25

Вуличне освітлення

с Нова Кам янка вул.Буди,2а

26

Сільська рада

с Забір я вул.Центральна,59

27

Вуличне освітлення

с Забір я вул.Центральна,54

28

Вуличне освітлення

с Синьковичі вул.Колгоспна,19а

29

Сільська рада

с Річки вул.Шевченка,16

30

Вуличне освітлення

с Рата

31

Вуличне освітлення

с Шабельня

32

Вуличне освітлення

с Шабельня

33

Вуличне освітлення

с Річки вул.Шевченка,16

34

Вуличне освітлення

с Річки

35

Вуличне освітлення

с Річки

36

Вуличне освітлення

с Гійче вул.Шкільна, Шевченка.

37

Вуличне освітлення

с Гійче

38

Вуличне освітлення

с Гійче урочище Черничне

39

Сільська рада

с Гійче вул.Шкільна,2

40

Вуличне освітлення, вул.Академіка Возняка-Шкільна

с Волиця

41

ТП-416

м. Рава-Руська, вул. Є Коновальця, 52а

42

Вуличне освітлення

с. Річки,вул. Нова 

43

Вуличне освітлення

с. Девятир

 

Реєстр монополій енергетика

Зведений реєстр