Приймаються документи для включення до списку присяжних Жовківського районного суду Львівської області

  • 805

Фото без описуНа підставі статтей 63, 64, 65 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та подання Територіального управління державної судової адміністрації України в Львівській області Львівською районною радою формується список присяжних Жовківського районного суду Львівської області.

Якщо Ви досягли тридцятирічного віку, постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Жовківського районного суду та виявили бажання бути присяжним, просимо подавати документи за адресою: вулиця Є. Коновальця, 8, місто Рава-Руська Львівська область, ІІІ поверх, Загальний відділ, контактний телефон 0916044160, електронна адреса:  ravagromada@gmail.com.

Термін прийому заяв – до 26 серпня 2022 року.

Бажаючим необхідно подати такі документи:
заяву про включення до списку присяжних за формою, згідно зразку;
– копію паспорта громадянина України;
– витяг з реєстру територіальної громади або копію  іншого документа, в який у встановленому законом порядку, внесено відомості про місце проживання;
– витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (повний). Термін дії витягу становить 3 місяці з дати формування.
 – довідку відповідного закладу охорони здоров'я про те, що він не перебуває на обліку та не має психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
– інформаційну довідку або витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення за останній рік;
– автобіографію в довільній формі.
Кандидат особисто засвідчує копії наданих документів у встановленому порядку.
Кандидат несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації та поданих документів.

Довідкова інформація:
Хто може стати присяжним?
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?
Присяжними не можуть бути громадяни, які:
1.    визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2.    мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя, присяжного;
3.    мають незняту чи непогашену судимість;
4.    є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, суддями, прокурорами, працівниками органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, іншими державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, адвокатами, нотаріусами, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції;
5.    на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
6.    досягли шістдесяти п'яти років;
7.    не володіють державною мовою.

Гарантії прав присяжних
Присяжним за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода.
За присяжними на час виконання ними обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов'язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді не допускається.
На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов'язків.

Присяжні є суб'єктами декларування
Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до суб'єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов'язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.
У особи з моменту виконання обов'язків присяжного, виникає зобов'язання подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.