Обґрунтування доцільності закупівлі

  • 141

Фото без опису

 «Про ефективне використання державних коштів»
  від 11.10.2016  № 710 зі змінами
 з метою ефективного
 та раціонального використання коштів

 

Обґрунтування доцільності закупівлі

Електрична енергія з постачанням та передачею, код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Рава-Руська міська рада Львівського району Львівської області, Адреса: 80316, Львівська область, Львівський  район, м. Рава-Руська , вул. Я. Мудрого,3. ЄДРПОУ : 04056256

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія з постачанням та передачею, код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

3. Ідентифікатор закупівлі (Відкриті торги з особливостями) : UA-2022-12-01-008231-a

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 992 000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) 2022 р.  Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін електропостачальників на електричну енергію на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі. До ціни електричної енергії включена вартість електричної енергії, закупованої електропостачальником на оптовому ринку електричної енергії (внутрішньодобовому ринку або ринку електричної енергії на добу наперед), послуги з передачі електричної енергії, націнка електропостачальника та всі визначені законодавством податки та збори.

5. Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються предмета закупівлі та постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним законодавством України:

  • Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;
  • Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;
  • Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»;
  • Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від  14.03.2018 № 312.
  • Постановою НКРЕКП    від 14.03.2018 № 307 "Про затвердження Правил ринку";
  • Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  з постачання електричної енергії споживачу";
  • Іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

Мета використання товару: для задоволення потреб у споживанні електричної енергії об’єктів Замовника.

До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити витрати на послуги з передачі електричної енергії за регульованим тарифом.

Загальні положення. Згідно з пунктом 26 статті 1 Закону електрична енергія — енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу. Статтею 56 Закону визначено, що постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу.Інформація про електропостачальника повинна міститись у переліку (ліцензійному реєстрі НКРЕКП) суб'єктів господарювання, які відповідно до вимог Закону отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі: Електрична енергія/Ліцензування/Реєстри ліцензіатів (вид діяльності — постачання електричної енергії).

6. Обґрунтування обсягів закупівлі та  технічних характеристик товару

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості

Конкретне найменування закупівлі

Електрична енергія з постачанням та передачею

Код ДК 021:2015

09310000-5 «Електрична енергія»

Строк поставки товару

Цілодобово до  31.12.2023 включно.

Категорія площадки вимірювання Споживача

Група «В»

Клас напруги

2

Частота, Гц

50

Одиниці виміру

кВт/год

Кількість, кВт/год

332 000,00  кВт*год

Строк поставки товару

Цілодобово до 31.12.2023 включно.

Найменування  оператора системи розподілу – ПрАТ «Львівобленерго»

Термін постачання — з 01.01.2023 р. (або з дати укладання договору) по 31.12.2023 р.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання переднього календарного року, становить 332 000,00 кВт. год на 2023р. Очікуваний обсяг закупівлі товару  Електрична енергія (ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія) визначено згідно Електропостачальник повинен забезпечити поставку електричної енергії на об’єкти замовника, які знаходиться за адресами, які наведено у таблиці 1, та підключений до місцевих розподільчих мереж відповідно до вимог Кодексу розподільчих систем, технічні та якісні характеристики якої повинні відповідати нормам чинного на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

7. Очікуваний розмір бюджетного призначення на 2023 рік:  1 992 000,00 грн. з ПДВ гривень.

8. Обґрунтування якісних характеристик. Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання — це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, у тому числі тих, що передбачені згідно з Порядком № 375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та іншими нормативно-правовими актами. Згідно зі статтею 18 Закону показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені НКРЕКП. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, у тому числі під час виконання договору про закупівлю. Електропостачальник зобов’язується дотримуватися передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля. Електропостачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг із постачання електричної енергії споживачу (замовнику), що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачу (замовнику). Електропостачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються споживачу (замовнику), що передбачає вчасне та повне інформування споживача (замовника) про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між електропостачальником та споживачем (замовником), ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем (замовником), а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Споживач (замовник) має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію споживачу (замовнику) за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником у порядку, затвердженому Регулятором, та опублікувати на своєму офіційному вебсайті порядок надання компенсацій та їх розміри.

Місце постачання,  режим  споживання:

Таблиця 1

 

 

№ з/п

 

 

Адреса розташування об’єкту,

 

Режим роботи електроустановки Споживача (години використання струмоприймачів)

К-сть годин  на добу

К-сть робочих днів на тиждень

1.

об’єкт місцевої влади

м.  Рава-Руська

24

7

2.

Вуличне освітлення

м.  Рава-Руська

24

7

3.

Вуличне освітлення

м.  Рава-Руська

24

7

4.

стадіон

м.  Рава-Руська

24

7

5.

Вуличне освітлення

м.  Рава-Руська

24

7

6.

Вуличне освітлення

м.  Рава-Руська

24

7

7.

Вуличне освітлення

м.  Рава-Руська

24

7

8.

Вуличне освітлення

м.  Рава-Руська

24

7

9.

Вуличне освітлення

м.  Рава-Руська

24

7

10.

Вуличне освітлення

м. Рава-Руська

24

7

11.

Сервісна зона

м. Р. РУСЬКА

24

7

12.

капличка

м. Р. РУСЬКА

24

7

13.

зубопротензний кабінет

м. Р. РУСЬКА

24

7

14.

об’єкт місцевої влади

с.Липник

24

7

15.

контора

с. ПОТЕЛИЧ

24

7

16.

Вуличне освітлення

с.Потелич

24

7

17.

Вуличне освітлення

с. ПОТЕЛИЧ

24

7

18.

Вуличне освітлення

с. Зелена Гута

24

7

19.

Вуличне освітлення

с. КЛЕБАНИ

24

7

20.

Cільська рада

с Девятир

24

7

21.

Адмін приміщення

с Волиця

24

7

22

Сільська рада

с Нова Кам янка

24

7

23

Вуличне освітлення

с Нова Кам янка

24

7

24

Вуличне освітлення

с Березина

24

7

25

Вуличне освітлення

с Нова Кам янка

24

7

26

Сільська рада

с Забір я

24

7

27

Вуличне освітлення

с Забір я

24

7

28

Вуличне освітлення

с Синьковичі

24

7

29

Сільська рада

с Річки

24

7

30

Вуличне освітлення

с Рата

24

7

31

Вуличне освітлення

с Шабельня

24

7

32

Вуличне освітлення

с Шабельня

24

7

33

Вуличне освітлення

с Річки

24

7

34

Вуличне освітлення

с Річки

24

7

35

Вуличне освітлення

с Річки

24

7

36

Вуличне освітлення

с Гійче

24

7

37

Вуличне освітлення

с Гійче

24

7

38

Вуличне освітлення

с Гійче

24

7

39

Сільська рада

с Гійче

24

7

40

Вуличне освітлення,

с Волиця

24

7

41

ТП-416

м. Рава-Руська

24

7

42

Вуличне освітлення

с. Річки

24

7

43

Вуличне освітлення

с. Дев’ятир

24

7

44

Вуличне освітлення

с. Липник

24

7

45

Вуличне освітлення

с. Малий

24

7

46

Вуличне освітлення

с. Старе село

24

7

47

Вуличне освітлення

с. Гута Обединська

24

7

48

Вуличне освітлення

с. Голокам’янка

24

7

49

Освітлення пішохідного переходу

с. Гійче

24

7

50

Вуличне освітлення

с. Волиця

24

7