Обґрунтування доцільності закупівлі - "Розроблення проектної документації по об’єкту "Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін) (об’їзд м.Рава-Руська)"

  • 376

Фото без опису

Відповідно до Постанови

 «Про ефективне використання державних коштів»

від 11.10.2016  № 710 зі змінами

 з метою ефективного

 та раціонального використання коштів

 

Обґрунтування доцільності закупівлі

 

«Розроблення проектної документації по об’єкту «Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін) (об’їзд м.Рава-Руська), Львівська область» (ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи)»

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Рава-Руська міська рада Львівського району Львівської області, Адреса: 80316, Львівська область, Львівський  район, м. Рава-Руська , вул. Я. Мудрого,3.ЄДРПОУ : 04056256.

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Розроблення проектної документації по об’єкту «Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін) (об’їзд м.Рава-Руська), Львівська область» (ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи).

 

3. Ідентифікатор закупівлі (Відкриті торги з особливостями):             UA-2023-09-19-002680-a

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Відповідно до Меморандуму про взаємодію та співробітництво від 19 квітня 2023 року, підписаного між Львівською обласною державною адміністрацією, Рава-Руською міською радою та Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області щодо  Будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення М-09  дороги Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін) (об’їзд м.Рава-Руська), Львівська область  є важливим стратегічним рішенням для розвантаження вулиць  м. Рава-Руська та сіл громади  від автомобільного транспорту в напрямку Республіки Польща. Технічні  та якісні характеристики щодо розроблення проєктної документації  визначені відповідно до затвердженого завдання на проектування, наведеного у Додатку 1.

 

5. Обґрунтування обсягів закупівлі. Очікуваний обсяг закупівлі робіт  з «Розроблення проектної документації по об’єкту «Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін) (об’їзд м.Рава-Руська), Львівська область» (ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи)» розраховано відповідно до  орієнтовної довжини ділянки автомобільної дороги – 12,0 км (яка буде уточнена проєктною документацією). Примикання до автомобільної дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська передбачити орієнтовно на км 179+300 (початок проєктної ділянки) та на км 190+800 (кінець проектної ділянки). Категорія автомобільної дороги – І-б. Нормативні навантаження для розрахунків дорожнього одягу будуть визначені відповідно до  ДБН В.2.3-4:2015 (зі змінами), штучних споруд відповідно до ДБН В.1.2-15:2009, ДБН В.2.3-22:2019, ДБН В.2.3-14:2006.6.

 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення погоджений на 2023 рік: Фінансування відповідно до затвердженої Програми утримання та розвитку Автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів бюджету Рава-Руської міської територіальної громади на 2023 рік – 1 000 000,00 грн.

Обсяг фінансування буде визначено у майбутньому періоді при внесенні та затвердженні змін до бюджету 12 200 000,00 грн. Відповідно до Меморандуму про взаємодію та співробітництво від 19 квітня 2023 року, підписаного між Львівською обласною державною адміністрацією, Рава-Руською міською радою та Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області передбачено співфінансування з обласного бюджету Львівської області на розроблення проєктної документації.

 

7. Очікувана вартість предмета закупівлі становить:     13 200 000.00гривень.

 

8. Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі. Очікувана ціна закупівлі визначена відповідно до Наказу Мінекономіки «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 р. № 275, відповідно до отриманих цінових пропозицій  виконавцям робіт. Очікувана вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві", який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі».

Додаток №1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(Технічна специфікація)

за предметом закупівлі

«Розроблення проектної документації по об’єкту «Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін) (об’їзд м.Рава-Руська), Львівська область» (ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи)»

№ п/п

Перелік основних даних та вимог

Зміст основних даних та вимог

1

Назва та місцезнаходження об’єкта

Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін) (об’їзд м.Рава-Руська), Львівська область

2

Вид будівництва

Будівництво

3

Стадійність проєктування

Двостадійне. Проєктування виконати в стадії – проєкт (П).

4

Дані про інженерні вишукування

 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, економічні, екологічні та археологічні вишукування виконати в повному обсязі

5

Дані про особливі умови будівництва

Розробити та погодити у встановленому порядку тимчасову схему організації дорожнього руху на перетинах з існуючими дорогами.

6

Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об’єкта

Проєктування виконати відповідно до чинних нормативних документів. Проєктні рішення передбачити відповідно до містобудівних умов і обмежень на забудову земельної ділянки, технічних умов та інших вихідних даних.

7

Черговість будівництва, необхідн6ість виділення пускових комплексів

Будівництво об’їзної дороги передбачити в одну чергу.

8

Клас наслідків (відповідальності та розрахунковий строк експлуатації об’єкта

Виконати розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкта. Визначити гарантійний строк експлуатації об’єкта після завершення будівництва.

9

Вказівки про необхідність:

- розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах

Розробити варіанти прокладання траси дороги, конструкцій дорожнього одягу, штучних споруд та транспортних розв’язок.

 

- попередніх погоджень проектних рішень

Напрямок траси та варіанти конструкцій дорожнього одягу, штучних споруд та транспортних розв’язок, а також місця примикання до автомобільної дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська погодити зі Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

 

- виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проєктування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу з урахуванням впровадження будівельного інформаційного моделювання (за необхідності)

Проєктній організації виконати попередні погодження проектних рішень із заінтересованими організаціями (у тому числі з власниками інженерних комунікацій, які проходять біля дороги або перетинають її).

Передбачити (за необхідністю) науково-технічний супровід на стадіях проєктування та виконання робіт, відповідно до вимог ДБН В.2.3-4:2015 (зі змінами).

10

Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма

Орієнтовна довжина ділянки автомобільної дороги – 12,0 км (уточнюється проєктною документацією).

Примикання до автомобільної дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська передбачити орієнтовно на км 179+300 (початок проєктної ділянки) та на км 190+800 (кінець проектної ділянки).

Категорія автомобільної дороги – І-б.

Нормативні навантаження для розрахунків дорожнього одягу визначити відповідно до       ДБН В.2.3-4:2015 (зі змінами), штучних споруд відповідно до ДБН В.1.2-15:2009, ДБН В.2.3-22:2019, ДБН В.2.3-14:2006.

11

Вимоги до благоустрою майданчика

Передбачити комплекс заходів, склад необхідної інфраструктури для забезпечення ефективного функціонування об’єкта будівництва відповідно до вимог ДБН Б.2.2-5:2011 (зі змінами) та інших чинних нормативно-правових актів.

12

Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів

Відповідно до чинних нормативних документів, передбачити комплекс заходів із забезпечення стійкості земляного полотна, за необхідності передбачити протидеформаційні заходи та захист споруд від корозії.

13

Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» з урахуванням оцінки впливу на довкілля (за наявності)

Відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 р. № 2059-VIII, ДБН А 2.2-1:2021, ДБН В 2.3-4:2015 (зі змінами), ГБН В.2.3-218-007:2012. Передбачити заходи щодо запобігання забрудненням повітряного і водного середовища, зберігання і доцільного використання рослинного ґрунту, протиерозійні заходи.

14

 

 

Вимоги з енергозбереження та енергоефективності

 

Передбачити заходи щодо влаштування сучасних енергозберігаючих приладів освітлення та систем керування ними та їх захисту.

15

Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник

Передбачити використання прогресивних технологій, нових матеріалів, сучасних технічних засобів організації та безпеки дорожнього руху та опор освітлення з антикорозійним захистом.

16

Вимоги до розробки спеціальних заходів

Збір та оплату вихідних даних, технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, погодження з усіма заінтересованими організаціями, у тому числі з підрозділами Національної поліції, та замовлення і проходження експертизи, доручити генеральному проєктувальнику.

Проєктувальнику розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування (виконати експертизу проєкту землеустрою).

Передбачити:

- Використання в’яжучих матеріалів модифікованих полімерами та поверхнево-активними добавками, щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей на бітумах модифікованих полімерами, улаштування огородження із металевої стрічки з ефективним антикорозійним захистом, улаштування зовнішнього освітлення за необхідності;

- сучасні технічні засоби організації та безпеки дорожнього руху, в тому числі на пішохідних переходах із сучасних матеріалів, стійких до зношення, освітлення пішохідних переходів, демпферні пристрої на бар’єрних огорожах.

Розробити схему організації дорожнього руху та погодити її у встановленому порядку з підрозділами Національної поліції України.

Передбачити розробку заходів з безбар’єрного простору.

Виконати аудит безпеки проєкту автомобільної дороги.

Кошторисну документацію розробити відповідно до методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та діючих нормативних документів в якій врахувати витрати на:

- аудит безпеки автомобільної дороги;

- покриття витрат, пов’язаних із сезонним подорожчанням виконання будівельних робіт в літній та зимовий періоди;

- витрати на перевезення працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом;

- витрати на відрядження;

- доплати працівникам у зв’язку з втратами часу на проїзд від місця розміщення будівельно-монтажної організації (збірного пункту) і назад;

- витрати на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду);

- експертизу проєктної документації;

- виконання науково-технічного супроводу робіт з будівництва;

- отримання сертифіката про прийняття об’єкта в експлуатацію;

- покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами та покриття ризику всіх учасників будівництва;

- авторський нагляд;

- послуги інженера-консультанта за здійсненням технічного нагляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1065 «Про затвердження єдиних вимог щодо проєктування, нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування» (зі змінами);

- формування страхового фонду документації;

- оплату послуг, пов’язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг пов’язаних з приєднанням об’єкта капітального ремонту до діючих інженерних мереж.

17          

Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу мало мобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40

Розробити заходи з дотримання нормативів з питань створення безпечного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення.

18

Вимоги до електронної версії проєктної документації

Кошторисну частину проєктної документації розробити з використанням програмного комплексу АВК. Проєктну документацію розробити, включаючи всі графічні матеріали, в форматах pdf та dwg, а текстові у форматі pdf та doc.

19

Вимоги щодо складання відомості обсягів робіт

Відомість обсягів робіт (BoQ) сформувати відповідно до методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.