Обґрунтування доцільності закупівлі Електрична енергія (Код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника)

  • 99

Фото без опису

 

«Про ефективне використання державних коштів»
  від 11.10.2016  № 710 зі змінами
 з метою ефективного
 та раціонального використання коштів

 

Обґрунтування доцільності закупівлі

Електрична енергія (Код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Рава-Руська міська рада Львівського району Львівської області, Адреса: 80316, Львівська область, Львівський  район, м. Рава-Руська , вул. Я. Мудрого,3. ЄДРПОУ : 04056256

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія (Код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника)

3. Ідентифікатор закупівлі (Відкриті торги з особливостями) : UA-2023-12-08-017899-a

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

2 324 000,00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) 2023 р.  Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін електропостачальників на електричну енергію на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі, взято до уваги цінові пропозиції постачальників та проведені  закупівлі у системі  Prozorro. До ціни електричної енергії включена вартість електричної енергії, закупованої електропостачальником на оптовому ринку електричної енергії (внутрішньодобовому ринку або ринку електричної енергії на добу наперед), послуги з передачі електричної енергії, націнка електропостачальника та всі визначені законодавством податки та збори.

5. Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються предмета закупівлі та постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним законодавством України:

  • Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;
  • Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;
  • Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»;
  • Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від  14.03.2018 № 312.
  • Постановою НКРЕКП    від 14.03.2018 № 307 "Про затвердження Правил ринку";
  • Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  з постачання електричної енергії споживачу";
  • Іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

Мета використання товару: для задоволення потреб у споживанні електричної енергії об’єктів Замовника.

До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити витрати на послуги з передачі електричної енергії за регульованим тарифом.

Загальні положення. Згідно з пунктом 26 статті 1 Закону електрична енергія — енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу. Статтею 56 Закону визначено, що постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу.Інформація про електропостачальника повинна міститись у переліку (ліцензійному реєстрі НКРЕКП) суб'єктів господарювання, які відповідно до вимог Закону отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі: Електрична енергія/Ліцензування/Реєстри ліцензіатів (вид діяльності — постачання електричної енергії).

6. Обґрунтування обсягів закупівлі та  технічних характеристик товару

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості

Конкретне найменування закупівлі

Електрична енергія з постачанням та передачею

Код ДК 021:2015

09310000-5 «Електрична енергія»

Строк поставки товару

Цілодобово до  31.12.2024 включно.

Категорія площадки вимірювання Споживача

Група «В»

Клас напруги

2

Частота, Гц

50

Одиниці виміру

кВт/год

Кількість, кВт/год

332 000,00  кВт*год

Строк поставки товару

Цілодобово до 31.12.2024 включно.

Найменування  оператора системи розподілу – ПрАТ «Львівобленерго»

Термін постачання — з 01.01.2024 р. (або з дати укладання договору) по 31.12.2024 р.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання переднього календарного року, становить 332 000,00 кВт. год на 2024р. Очікуваний обсяг закупівлі товару  Електрична енергія (ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія) визначено згідно Електропостачальник повинен забезпечити поставку електричної енергії на об’єкти замовника, які знаходиться за адресами, які наведено у таблиці 1, та підключений до місцевих розподільчих мереж відповідно до вимог Кодексу розподільчих систем, технічні та якісні характеристики якої повинні відповідати нормам чинного на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

7. Очікуваний розмір бюджетного призначення на 2024 рік:  2 324 000,00 грн. з ПДВ.

8. Обґрунтування якісних характеристикПунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання — це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, у тому числі тих, що передбачені згідно з Порядком № 375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та іншими нормативно-правовими актами. Згідно зі статтею 18 Закону показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені НКРЕКП. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, у тому числі під час виконання договору про закупівлю. Електропостачальник зобов’язується дотримуватися передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля. Електропостачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг із постачання електричної енергії споживачу (замовнику), що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачу (замовнику). Електропостачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються споживачу (замовнику), що передбачає вчасне та повне інформування споживача (замовника) про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між електропостачальником та споживачем (замовником), ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем (замовником), а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Споживач (замовник) має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію споживачу (замовнику) за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником у порядку, затвердженому Регулятором, та опублікувати на своєму офіційному вебсайті порядок надання компенсацій та їх розміри.

Місце постачання,  режим  споживання:

Таблиця 1

 

 

№ з/п

 

 

Найменування об’єкта

 

 

Адреса розташування об’єкта

 

 

ЕІС-код точки

комерційного

обліку

Режим роботи електроустановки споживача (години використання струмоприймачів)

 

 

Найменування оператора системи розподілу

 

Кількість годин на добу

Кількість робочих днів на тиждень

 

 

 

 

 

 

1

Будівля

вул.Коновальця, буд. 52 а, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z5084839728093

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

2

Вуличне освітлення кварталу забудови

вул.1 Грудня, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z6426591915114

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

3

Капличка

вул.Грушевського, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z6775182345095

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

4

Міська рада

вул.Ярослава Мудрого, буд. 3, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z8002954192127

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

5

Стадіон

вул.Грушевського, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z6581291044305

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

6

Вуличне освітлення

вул.Липник, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z7346526939236

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

7

Вуличне освітлення

вул.Львівська, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z8194819357453

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

8

Вуличне освітлення

вул.Львівська, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z8178884254679

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

9

Вуличне освітлення

вул.Наливайка, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z4439620001897

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

10

Сервісна зона

вул.Автодорога Рава-Руська-Львів 66+700, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z1778743503974

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

11

Вуличне освітлення

вул.1 Листопада, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z9613351857209

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

12

Вуличне освітлення

вул.1 Листопада, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z9245241486011

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

13

Вуличне освітлення

вул.1 Листопада, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z6289215936443

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

14

Зубопротензний кабінет

вул.Ярослава Мудрого, м. Рава-Руська, Львівська обл., 80316

62Z3904320610692

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

15

Будівля сільської ради

вул.Шкільна, буд. 2, с. Гійче, Львівська обл., 80314

62Z7647468662945

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

16

Вуличне освітлення

вул.Першотравнева, с. Гійче, Львівська обл., 80314

62Z6901267351720

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

17

Вуличне освітлення

урочищеЧерничне, с. Гійче, Львівська обл., 80314

62Z6560522329872

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

18

Вуличне освітлення

вул.Шкільна, с. Гійче, Львівська обл., 80314

62Z012304890366O

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

19

Вуличне освітленння

с. Синьковичі, Львівська обл., 80314

62Z7561838589975

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

20

Контора

с. Забір'я, Львівська обл., 80313

62Z7315139397974

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

21

Вуличне освітлення

с. Забір'я, Львівська обл., 80313

62Z1769767598108

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

22

Сільська рада

с. Липник, Львівська обл., 80315

62Z7507541193241

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

23

Вуличне освітлення

с. Нова Кам'янка, Львівська обл., 80330

62Z4046933659687

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

24

Вуличне освітлення

с. Буди, Львівська обл., 80330

62Z753931073135V

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

25

Вуличне освітлення

с. Березина, Львівська обл., 80330

62Z661280848140V

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

26

Адмінбудинок

вул.Лесі Українки, буд. 1, с. Нова Кам'янка, Львівська обл., 80330

62Z9348243592640

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

27

Вуличне освітлення

с. Дев'ятир, Львівська обл., 80321

62Z3043803667886

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

28

Клуб, контора

с. Дев'ятир, Львівська обл., 80321

62Z2633608925456

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

29

Будівля

вул.Шкільна, буд. 30б, с. Волиця, Львівська обл., 80315

62Z2200509578154

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

30

Вуличне освітлення

вул.Академіка Возняка, с. Волиця, Львівська обл., 80315

62Z3597136145734

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

31

Вуличне освітленння

с. Рата, Львівська обл., 80312

62Z3485794737352

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

32

Вуличне освітлення

с. Річки, Львівська обл., 80310

62Z0910865943095

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

33

Вуличне освітлення

вул.Нова, с. Річки, Львівська обл., 80310

62Z8557120919799

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

34

Вуличне освітлення

с. Шабельня, Львівська обл., 80311

62Z3473697378686

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

35

Вуличне освітлення

с. Шабельня, Львівська обл., 80311

62Z1862672412382

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

36

Вуличне освітлення

с. Річки, Львівська обл., 80310

62Z5474236415149

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

37

Контора

с. Річки, Львівська обл., 80310

62Z1811016002018

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

38

Вуличне освітлення

с. Річки, Львівська обл., 80310

62Z5950650848657

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

39

Вуличне освітлення

вул.Центральна, с. Потелич, Львівська обл., 80320

62Z5306451683305

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

40

Контора

вул.Центральна, буд. 118г, с. Потелич, Львівська обл., 80320

62Z2321146714719

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

41

Вуличне освітлення

с. Потелич, Львівська обл., 80320

62Z1318209616354

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

42

Вуличне освітлення

вул.Зелена, с. Зелена Гута, Львівська обл., 80320

62Z0190071455368

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

43

Вуличне освітлення

вул.Шевченка, с. Клебани, Львівська обл., 80320

62Z0110423750770

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

44

Вуличне освітлення

вул. Фарини, с. Липник, Львівська обл., 80318

62Z4437249894298

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

45

Вуличне освітлення

с. Малий, Львівська обл., 80318

62Z5439968501847

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

46

Вуличне освітлення

с. Старе Село, Львівська обл., 80318

62Z2299910129589

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

47

Вуличне освітлення

с. Гута Обединська, Львівська обл., 80320

62Z4842756218305

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

48

Вуличне освітлення

с. Голокам'янка, Львівська обл., 80318

62Z0368535268605

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

49

Освітлення пішого переходу

с. Гійче, а/д Грядка - Городжів, Львівська обл., 80314

62Z7935541723706

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

50

Вуличне освітлення

с. Волиця, Львівська обл., 80315

62Z5677799370728

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

51

Адмінбудівля

(ФАП)

с. Помлинів, вул. Помлинів,53

62Z7622818765444

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

52

приміщення Фізіотерапевничний кабінет

м. Рава-Руська, вул. Львівська

62Z2242700038043

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

53

Адмінбудівля (ФАП)

с. Синьковичі, вул. Клубна,19

62Z1162784255621

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

54

Адмінбудівля

(ФАП)

с. Клебани, вул. Шевченка,90а

62Z66661221077

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

55

Адмінбудівля (ФАП)

с. Дубрівка, вул. Дубрівка, 104

62Z6034524654465

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

56

Адмінбудівля

(ФАП)

с. Старе Село, вул. Гончарі,75

62Z2856578393518

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

57

Адмінбудівля(ФАП)

с. Рата, вул. Л. Українки,15А

62Z2963333477564

24

7

ПрАТ «Львівобленерго»

 

Найменування оператора системи розподілу – ПрАТ «Львівобленерго»