Запрошуємо на роботу

  • 655

Фото без описуРава-Руська міська рада оголошує вакантне місце фахівця із соціальної роботи І кате-горії в КЗ ЦНСП Рава-Руської міської ради. В його обов’язки буде входити: надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подо-лання або мінімізацію їх негативних наслідків особам/сім'ям, які перебувають у скла-дних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

Вимоги:
Освіта
Вища освіта І рівня (бакалавр) за спеціальністю "Соціальна робота", «Соціальна педа-гогіка», «Психологія», «Соціологія», або за іншими напрямами гуманітарної підгото-вки (вчитель, вихователь, культорганізатор)

Навики:
Володіння навичками роботи з комп'ютерною та оргтехнікою.

Здатність:
виконувати професійну діяльність згідно з етичними вимогами соціальної роботи та відповідно до віку, статі, стану здоров'я, особливостей інтелектуального та фізичного розвитку отримувачів соціальних послуг
забезпечувати конфіденційність особистої інформації про отримувачів соціальних послуг
використовувати інформаційні і комунікаційні технології
вчитися і бути сучасно навченим, до самоосвіти, постійного підвищення кваліфікації
працювати в команді
до критичного мислення, аналізу та синтезу інформації з різних джерел
налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво з колегами, попереджати та ро-зв'язувати конфлікти
приймати обґрунтовані рішення
підтримувати позитивний емоційний стан в колективі

Обов'язки:                
Виявлення осіб / сімей, які потрапили у складні життєві обставини та потребують со-ціальних послуг 
Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потрап-лянню у складні життєві обставини осіб/сімей
Проведення оцінювання потреб особи/сім’ї з ознаками складних життєвих обставин  у соціальних послугах та соціальній допомозі
Планування соціальної роботи, надання соціальних послуг,  визначення методів соці-альної роботи з мінімізації або подолання складних життєвих обставин особи/сім’ї
Надання соціальних послуг особам/сім’ям, спрямованих на подолання або мініміза-цію складних життєвих обставин

Адреса: Львівська обл., м. Рава-Руська, вул. Я. Мудрого, буд.3.
Електрона адреса: cnsprava@gmail.com
Для інформації звертатися за номером: 098 3821124 Марія Миколаївна .