Усиновлення дитини: що треба знати

  • 812

Фото без опису

 

Відчуття присутності батьків, їхньої любові це – найголовніший показник безпеки для дітей. Адже, кожна дитина, незважаючи на підтримку інших дорослих, має бажання та необхідність отримати саме материнське тепло та батьківську турботу у повній сім’ї.

Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду. Усиновлення дітей в умовах воєнного стану здійснюється виключно у відповідності до норм чинного законодавства України.

Які вимоги законодавства потрібно врахувати під час усиновлення дитини?

Особа, яка бажає усиновити дитину має подати до суду заяву про усиновлення. Подання такої заяви через представника не допускається. Заява про усиновлення може бути відкликана до набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Усиновлення дитини здійснюється за вільною згодою її батьків. При цьому згода батьків на усиновлення дитини має бути безумовною. Угода про надання усиновлювачем плати за згоду на усиновлення дитини батькам, опікунам чи іншим особам, з якими вона проживає, є нікчемною. Згода батьків на усиновлення може бути дана ними лише після досягнення дитиною двомісячного віку. Якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на усиновлення потрібна згода їхніх батьків.

Письмова згода матері чи батька на усиновлення засвідчується нотаріусом. Мати, батько дитини мають право відкликати свою згоду на усиновлення до набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Важливо! Усиновлення дитини провадиться без згоди батьків, якщо вони позбавленні батьківських прав щодо дитини, яка усиновлюється.

На усиновлення дитини одним із подружжя потрібна письмова згода другого з подружжя, засвідчена нотаріально.

Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на її усиновлення дається у формі, яка відповідає її вікові та стану здоров`я.

Дитина має бути проінформована про правові наслідки усиновлення. Усиновлення провадиться без згоди дитини, якщо вона у зв`язку з віком або станом здоров`я не усвідомлює факту усиновлення. Згода дитини на усиновлення не потрібна, якщо вона проживає в сім`ї усиновлювачів і вважає їх своїми батьками.

Які обставини враховуються під час прийняття рішення про усиновлення дитини?

Суд, постановляючи рішення про усиновлення дитини, враховує обставини, що мають істотне значення, зокрема: стан здоров`я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання, ставлення до виховання дитини; мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину; мотиви того, чому другий із подружжя не бажає бути усиновлювачем, якщо лише один із подружжя подав заяву про усиновлення; взаємовідповідність особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини, а також те, як довго ця особа опікується вже дитиною; особу дитини та стан її здоров`я; ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити (ст. 224 Сімейного кодексу України).

Які правові наслідки настають після усиновлення дитини?

Статтею 225 Сімейного кодексу України передбачено, що усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

З моменту здійснення усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов`язки між батьками та особою, яка усиновлена, а також між нею та іншими її родичами за походженням. З моменту усиновлення виникають взаємні особисті немайнові та майнові права і обов`язки між особою, яка усиновлена (а в майбутньому – між її дітьми, внуками), та усиновлювачем і його родичами за походженням.

Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов`язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, який мають батьки щодо дитини. Усиновлення надає особі, яку усиновлено, права і накладає на неї обов`язки щодо усиновлювача у такому ж обсязі, який має дитина щодо своїх батьків.

Процедура усиновлення є достатньо простою.

– Подружжя (або особа, яка не перебуває у шлюбі), які бажають усиновити дитину, звертаються з заявою і відповідними документами до служби у справах дітей за місцем проживання. Усиновлювачами можуть бути повнолітні, дієздатні особи з 21 року.

– Кандидати в усиновлювачі проходять навчання.

– Далі відбувається процедура постановки на облік кандидатів в усиновлювачі та підбір дитини.

– Контакт з дитиною відбувається лише за наявності направлення для знайомства з дитиною, виданого Службою у справах дітей.

– Якщо після процедури знайомства кандидати визначилися, що вони мають намір усиновити цю дитину, Служба у справах дітей за місцем її перебування готує висновок про доцільність чи недоцільність усиновлення дитини.

– Кандидати в усиновлювачі подають до суду за місцем перебування дитини заяву про її усиновлення.

– У разі позитивного вирішення питання та отримання рішення суду, усиновлювач зобов’язаний особисто забрати дитину з місця її перебування.

Усиновлювачі мають право:

– Змінити прізвище, ім’я та по-батькові дитини, місце та дату народження.

– На одноразову оплачувану відпустку у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей). 

– На відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

– На щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

– На допомогу в розмірі як при народженні дитини.

 

Дитина чекає на Вас!

Інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, можна отримати у Службі у справах дітей Рава-Руської міської ради та на сайті Міністерства соціальної політики України.

За детальною інформацію звертайтеся до Служби у справах дітей Рава-Руської міської ради за адресою: м. Рава-Руська, вул. Ярослава Мудрого, 3 (другий поверх), тел. 097 620 22 64 – Ледвій Оксана Миколаївна