Прийомна сім’я: що це і як створити?

  • 249

Фото без опису

 

Прийомна сім’я – це сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, яка добровільно взяла на виховання та для спільного проживання від 1 до 4-х дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування.

Особи, які створили прийомну сім’ю, отримують статус прийомних батьків, а діти – прийомних дітей.

Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і діють в інтересах прийомних дітей без спеціальних на те повноважень.

В разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов.

Прийомні діти виховуються в сім’ях до досягнення ними 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації – до його закінчення.

 

Держава бере на себе підтримку прийомної сім'ї:

  • зберігає за прийомними дітьми статус дитини-сироти та всі відповідні пільги передбачені законодавством ;
  • надає кошти на утримання дитини та виплачує грошове забезпечення одному із прийомних батьків;
  • зберігає раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати, які перераховуються на особистий рахунок дітей, відкритий в установах банку.

Органи опіки та піклування забезпечують збереження житла та майна вихованців та прийомних дітей за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.

 

Прийомними батьками можуть бути особи, які:

  • визнані в установленому порядку дієздатними; 
  • не були позбавлені батьківських прав;
  • мають достатнє матеріальне забезпечення;
  • за станом здоров’я можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей;
  • пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки.

 

Права прийомних батьків

 

Кандидати в прийомні батьки обов’язково інформуються про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на виховання та спільне проживання.

Обов’язки прийомних батьків - прийомні батьки зобов’язані:

• сприяти забезпеченню пріоритетного права прийомних дітей на усиновлення;

• співпрацювати з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в ході здійснення соціального супроводу прийомної сім’ї;

• співпрацювати з місцевими службами у справах дітей і соціальними службами, залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань;

• нести всі встановлені законодавством для батьків обов’язки щодо виховання та розвитку дітей;

• нести персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей.

 

Права прийомних дітей

 

Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням із прийомними батьками та з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

 

Діти чекають на Вас!

Інформацію про дітей, можна отримати у Службі у справах дітей Рава-Руської міської ради та на сайті Міністерства соціальної політики України.

За детальною інформацію звертайтеся до Служби у справах дітей Рава-Руської міської ради за адресою: м. Рава-Руська, вул. Ярослава Мудрого, 3 (другий поверх), тел. 097 620 22 64 – Ледвій Оксана Миколаївна