Оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Рава-Руської міської територіальної громади

 • 76

Фото без опису

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

для проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Рава-Руської міської територіальної громади

(Додаток до рішення виконавчого комітету №73 від 28 березня 2024 року)

1. Найменування та місцезнаходження організатора конкурсу - виконавчий комітет Рава-Руської міської ради, 80316, м. Рава-Руська,  вул. Я. Мудрого, 3, Львівського району, Львівської області.

2. Рішення організатора конкурсу про проведення конкурсу – рішення виконавчого комітету №73 від 28 березня 2024 року  «Про проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Рава-Руської міської територіальної громади».

3.1. Місце, дата і час проведення конкурсу - 80316, м. Рава-Руська,  вулиця Я. Мудрого, 3, ІІ поверх, Львівського району, Львівської області (кабінет міського голови), 09 травня 2024 року о 15 год 00 хв.

3.2. Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), посаду, контактний телефон та адресу електронної пошти посадової особи організатора конкурсу, уповноваженої здійснювати комунікацію з учасниками: Головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства (за контрактом) – Дронов Володимир Михайлович, секретар конкурсної комісії, тел. (067) 11 43 505, (063) 11 43 505, адреса електронної пошти - ravagromada@gmail.com.

4. Очікуваний (прогнозний) економічно обґрунтований розрахунковий рівень тарифів на збирання та перевезення побутових відходів – рішення виконавчого комітету Рава-Руської міської ради № 223 від 23 червня 2022 року «Про затвердження тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для всіх категорій споживачів на території Рава-Руської міської територіальної громади» (ознайомитись можна за посиланням –

https://rada.info/upload/users_files/04056256/docs/ba653c08d5ad697d62bc11061e0b2f99.pdf):

тарифи для всіх категорій споживачів на території Рава-Руської міської територіальної громади становлять:

 • вивезення 1 м3 побутових відходів становить: 131, 92 грн (з урахуванням ПДВ);
 • захоронення 1 м3 побутових відходів становить: 19, 84 грн (з урахуванням ПДВ).
 • Загальний тариф – 151, 76 грн (з урахуванням ПДВ).

5. Основні вимоги до учасників конкурсу з урахуванням кваліфікаційних вимог, визначених у критеріях відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам.

 

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Основні кваліфікаційні вимоги

 1. Наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів

1) достатня кількість транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів, які утворюються на об’єкті конкурсу, що підтверджується:

довідкою-розрахунком про наявні транспортні засоби спеціального призначення для забезпечення перевезення обсягу відповідного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу;

довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення;

копіями свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів;

копіями протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів спеціального призначення

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що можуть перевозити більший обсяг певного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу

 1. Підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів

1) наявне власне або орендоване обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення, що підтверджується довідкою про наявне обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення або договором про надання відповідних послуг

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення

 1. Зберігання транспортних засобів спеціального призначення для перевезення побутових відходів

1) забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення здійснюється на власній чи орендованій території або на автостоянках, що підтверджується довідкою про зберігання транспортних засобів спеціального призначення на власній території, договором про оренду такої території або договором про зберігання транспортних засобів на автостоянках

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має власну територію для забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення

 1. Щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту

1) забезпечення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту, що підтверджується:

довідкою про наявність власної або орендованої ремонтної бази, транспортних засобів спеціального призначення;

договором про ремонтне обслуговування транспортних засобів спеціального призначення;

копією наказу на прийняття у штат персоналу з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів спеціального призначення

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності ремонтну базу та у штаті персонал з ремонтного обслуговування

 1. Щоденний медичний огляд водіїв

1) проведення щоденного медичного огляду водіїв медичним працівником та наявність спеціально відведеного приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв або отримання таких послуг на договірній основі, що підтверджується:

договором про медичне обслуговування;

копією наказу на прийняття у штат медичного працівника;

довідкою про оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у штаті медичного працівника та відведене спеціальне приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв

Додаткові кваліфікаційні вимоги

 1. Рік випуску транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлений організатором конкурсу як мінімальний граничний

1) транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному граничному року випуску, що підтверджується довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення, копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення з відповідним мінімальним граничним роком випуску

 1. Наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів у кількості, що визначена організатором конкурсу як мінімальна

1) наявна кількість контейнерів певного виду для збирання побутових відходів відповідно до визначеної організатором конкурсу як мінімальної, що підтверджується довідкою про наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів та/або діючим договором про оренду таких контейнерів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість контейнерів певного виду для збирання побутових відходів

 

6. Орієнтовна дату початку здійснення операцій із збирання та перевезення відповідного виду побутових відходівпротягом 15 робочих днів після затвердження рішення про визначення переможця конкурсу.

7. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, які подаються учасниками конкурсу: оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

Для участі у конкурсі учасники подають заяву (Додаток 1 (завантажити) до конкурсної документації), яка повинна містити таку інформацію:

- номер та назву об’єкта конкурсу;

- найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;

- належним чином завірений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта);

- місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

До заяви додається конкурсна пропозиція, яка включає:

- балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній звітній період;

- довідка відповідних органів Державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- довідка в довільній формі, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

- довідка в довільній формі, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів за останній рік;

- технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів в довільній формі: тип, вантажопідйомність, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

- довідка в довільній формі про забезпечення створення умов для миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

- довідки про проходження водіями медичного огляду;

- довідка в довільній формі, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів;

- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості;

- запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів, розраховані відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. (для населення – за особу в місяць та грн./м3, бюджетних споживачів грн./м3, та інших споживачів грн./м3)

8. Проекти договорівДодаток 3 (завантажити) до Положення про порядок проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Рава-Руської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Рава-Руської міської ради №71 від 28 березня 2024 року  «Про організацію конкурсу з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Рава-Руської міської територіальної громади»;

9. Можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї - учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

10. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 1) Конкурсна пропозиція подається особисто (за адресою: 80316, м. Рава-Руська,  вулиця Я. Мудрого, 3, І поверх, Львівського району, Львівської області (кабінет відділу містобудування та архітектури) чи надсилається засобами поштового зв’язку (за адресою: 80316, м. Рава-Руська,  вул. Я. Мудрого, 3, Львівського району, Львівської області) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, або подається в електронній формі на адресу електронної пошти організатора конкурсу (ravagromada@gmail.com) чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем.

2) конкурсні пропозиції приймаються до 16.00 год 08 травня 2024 року включно.

Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою, уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститись відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію.

Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх подання, передбаченого конкурсною документацією, повертаються учасникам конкурсу без розгляду.

Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження та/або зміну місця, дати та часу проведення конкурсу. Про таке рішення організатор конкурсу повинен повідомити всім учасникам конкурсу шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення конкурсу, зазначеними в конкурсній документації, та оприлюднити повідомлення на офіційному вебсайті Рава-Руської міської ради.

11. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками конкурсу не призведе до відхилення їх конкурсних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням конкурсних пропозицій та не впливають на зміст конкурсних пропозицій, а саме технічні помилки та описки.

12. Номери та назви об’єктів конкурсу – проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання  на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Рава-Руської міської територіальної громади, а саме - всі населені пункти Рава-Руської міської територіальної громади (45 сіл та 1 місто): м. Рава-Руська, с. Волиця, с. Гійче, с. Дев’ятир, с. Вільшанка, с. Капелюх, с. Ковалі, с. Лосини, с. Сорочі Лози, с. Чорнії, с. Забір’я, с. Синьковичі, с. Липник, с. Дубрівка, с. Йоничі, с. Лужки, с. Луцики, с. Малий, с. Помлинів, с. Старе Село, с. Голокам’янка, с. Загір’я, с. Нова Кам’янка, с. Березина, с. Буди, с. Думи, с. Криве, с. Мощана, с. Оліярники, с. Пільце, с. Потелич, с. Борове, с. Великі Долини, с. Гіркани, с. Гірки, с. Горяни, с. Зелена Гута, с. Клебани, с. Луг, с. Малі Долини, с. Ниви, с. Гута Обединська, с. Річки, с. Рата, с. Шабельня.

13. Характеристика об’єктів конкурсу, яка має містити інформацію про:

1) - вид (види) побутових відходів – тверді, великогабаритні та ремонтні,

- обсяг збирання та перевезення побутових відходів - Орієнтовний річний обсяг вивезення побутових відходів з урахуванням ВГВ становить 25 тис м3/рік, та повинен здійснюватися у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»,

- норми надання послуги з управління побутовими відходами, затверджені органом місцевого самоврядування – затверджені рішенням виконавчого комітету Рава-Руської міської ради № 223  від  23 серпня 2022 року «Про затвердження тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для всіх категорій споживачів на території Рава-Руської міської територіальної громади»;

2) розміри та межі території, на якій здійснюватиметься операції із збирання та перевезення побутових відходів - всі населені пункти Рава-Руської міської територіальної громади (45 сіл та 1 місто), площа території громади – 319 км2;

14. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

Назва населеного

пункту

Чисельність

населення

Орієнтовне число господарств

м. Рава-Руська

8586

2200

с. Волиця

2221

631

с. Гійче

2130

581

с. Дев’ятир

192

62

с. Вільшанка

24

11

с. Капелюх

59

16

с. Ковалі

113

20

с. Лосини

23

8

с. Сорочі Лози

98

28

с. Чорнії

35

12

с. Забір’я

1280

346

с. Синьковичі

589

157

с. Липник

724

233

с. Дубрівка

276

106

с. Йоничі

142

52

с. Лужки

119

49

с. Луцики

66

30

с. Малий

54

28

с. Помлинів

245

117

с. Равське

553

184

с. Старе Село

344

167

с. Голокам’янка

333

117

с. Загір’я

75

29

с. Нова Кам’янка

256

74

с. Березина

111

31

с. Буди

281

61

с. Думи

149

38

с. Криве

217

54

с. Мощана

116

28

с. Оліярники

119

27

с. Пільце

372

88

с. Потелич

796

256

с. Борове

227

47

с. Великі Долини

177

39

с. Гіркани

336

68

с. Гірки

116

55

с. Горяни

273

81

с. Зелена Гута

235

72

с. Клебани

331

187

с. Луг

159

48

с. Малі Долини

49

21

с. Ниви

198

73

с. Гута Обединська

144

37

с. Річки

1284

505

с. Рата

621

186

с. Шабельня

846

241

Разом

25536

7501

 

- багатоквартирні, одноквартирні (садибні) житлові будинки (загальна кількість та місцезнаходження будинків, кількість мешканців таких будинків; наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів):

Багатоквартирні, одноквартирні житлові будинки (будинки приватного сектору):

- загальна кількість всіх будинків: 7346 (орієнтовно);

- загальна кількість мешканців: 25536;

- місцезнаходження будинків: населені пункти Рава-Руської міської територіальної громади: 1 місто та 45 сіл (детальніше – у конкурсній документації);

- наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання: водопостачання та водовідведення;

- наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: комунальне підприємство «Рава-Руське будинкоуправління №2» при Рава-Руській міській раді, 500 контейнерів, контейнери місткістю 0, 7 м3 – 1, 1 м3;

- підприємства, установи та організації (загальна кількість, перелік та місцезнаходження підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі), кількість, вид, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів):

Підприємства, установи та організації:

- загальна кількість підприємств, установ та організацій: 700 (орієнтовно);

- наявність каналізації, водо- та газопостачання: так, частково;

- наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів: комунальне підприємство «Рава-Руське будинкоуправління №2» при Рава-Руській міській раді, 500 контейнерів, контейнери місткістю 0, 7 м3 – 1, 1 м3;

15) Місцезнаходження об’єктів оброблення відходів, передбачених правилами благоустрою населеного пункту, регіональними та місцевими планами управління відходами – на території населених пунктів Рава-Руської міської територіальної громади - відсутні;

Звалище побутових відходів: полігон для складування твердих відходів площею 5.0000 га (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою видано комунальному підприємству «Рава-Руське будинкоуправління № 2» при Рава-Руській міській раді на території колишньої Потелицької сільської ради).

16) Система надання послуги за відповідним видом побутових відходів (безконтейнерна та/або контейнерна система, пункт роздільного збирання (зокрема мобільний), за заявкою споживача) - контейнерна та безконтейнерна схеми.

 

 

Додаток 1 до конкурсної документації

 

Додаток 3 до Положення про порядок проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Рава-Руської міської територіальної громади