ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти Рава-Руської міської ради Львівської області

 • 105

Фото без опису

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора закладу загальної середньої освіти

Рава-Руської  міської ради Львівської області

Найменування і місцезнаходження закладів освіти:

- Волицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня Львівського району Львівської області ( вул. А. Возняка, 239, с. Волиця, Львівський район, Львівська область).

Найменування посади:

директор закладу загальної середньої освіти.

Умови оплати праці:

оплата праці здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 та складається з:

– посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів;

– надбавок (за вислугу років, престижність педагогічної праці, тощо);

– доплат (за науковий ступінь, тощо).

– премії за високі показники у роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу освіти;

– грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків, розмір якої встановлюється відповідно до чинного законодавства.

Директору надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

громадянин України; вільне володіння державною мовою; вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста); стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років; організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів для участі в конкурсі:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • інші документи (за бажанням кандидата), які підтверджуватимуть професійні та/або моральні якості (атестаційний лист, документ про підвищення кваліфікації та ін.).

Визначені документи подаються особисто кандидатом (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).

Термін подачі документів:  до  25 квітня 2024 року.

Місце подання документів для участі в конкурсі:

Відділ освіти Рава-Руської міської ради,

м. Рава-Руська вул. Львівська, 68, 7 корпус  (2-й поверх), Львівський р-н, Львівська область.

Дата  та  місце початку конкурсного відбору:

Конкурсний відбір проводитиметься в період з 26 квітня  2024 року (точна дата буде визначена конкурсною комісією) за адресою: м. Рава-Руська вул. Львівська,68, 7 корпус  (2-й поверх), Львівський р-н, Львівська область.

Складові та тривалість конкурсного відбору:

Перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (письмове тестування). Тестові завдання – 20 питань (загальна кількість варіантів тестових завдань – 10).

Перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання.

Загальний час для проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання повинен становити не більше однієї години сорока хвилин.

Публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. (Конкурсна комісія може встановити обмеження в часі для презентації, а також для надання запитань членами конкурсної комісії щодо проведеної презентації та надання відповідей на них кандидатами.)

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:

Хомей Наталія Іванівна, заступник начальника  Відділу освіти Рава-Руської міської ради, 0677375011, 0916045124, rava_osvita@ukr.net.